Polfa SA

[singlepic id=17]

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA

ul. marsz. J.Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice
tel. 042 225 05 55-58, fax: 042 215 53 96, 042 215 56 18
www.polfa.pabianice.com.pl, e-mail: office#polfa.pabianice.com.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000153751
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 160 000 000 zł, REGON 000043883, NIP 731-00-04-527

RMN/176/2010/1693

Pabianice, dnia 25.03.2010 r.

Biuro Tłumaczeń Vision Jobs
Ul. Brzeska 26/16
55-200 Oława
Sz. Pan Krzysztof Przywara

LIST REFERENCYJNY

Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z jakości usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń Vision Jobs z siedzibą w Oławie.

W trakcie współpracy na przełomie lipca i sierpnia 2009 r. firma Vision Jobs wykonała dla nas tłumaczenia na język angielski i czeski ponad 400 stron tekstu z zakresu medycyny i farmacji. Tłumaczenia były wykonane starannie i zostały oddane zgodnie z ustalonymi terminami.

Wybór Biura Tłumaczeń Vision Jobs daje pewność współpracy z zespołem zorientowanym na potrzeby klienta.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Informacji Naukowej
Mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Medycznych
lek. med. Elżbieta Bartczak

[singlepic id=7]

tłumaczenia Dębica | tłumaczenia Oława |