Tłumaczenie artykułów prasowych

Tłumaczenie artykułów prasowych

Jedną z naszych głównych specjalizacji są Tłumaczenie artykułów prasowych , umów o pracę, najmu, dzierżawy  i różnorodnej dokumentacji, dokumentacji prawnej, dokumentacji ekonomicznej ,wymagających znajomości specjalistycznego słownictwa i fachowej wiedzy z określonej branży.
Tłumaczenie artykułów prasowych powierzamy tłumaczom z dużym doświadczeniem i specjalizującym się w poszczególnych jej typach. Dzięki takiemu podziałowi pracy jesteśmy pewni, że jakość tłumaczenia spełnia najwyższe Państwa wymagania.
Tłumaczenie artykułów prasowych wymaga od tłumacza jednocześnie bardzo szerokiego zasobu słownictwa oraz wąskiej specjalizacji w konkretnej dziedzinie. Ta zasada przyświeca nam przy doborze tłumaczy do wykonania zlecenia na tłumaczenie techniczne. Staramy się, aby tłumacz był jak najbardziej związany z branżą, której dotyczy tłumaczony tekst, co gwarantuje sprawne wykonanie tłumaczenia oraz użycie zwrotów i sformułowań powszechnie uznanych i zrozumiałych w danej branży.

tłumaczenia Dębica | tłumaczenia Oława |