Wierzytelności przeznaczone na sprzedaż

Dłużnik

Miasto

Pozostało do zapłaty

Etap sprawy

Andrew Koening

Wrocław

52,89 zł

Faktura VAT

Arcano Serwis Sp. z o.o.

Poznań

927,20 zł

prawomocny nakaz zapłaty

ELZAG PROTECH Z.
ZAGRAJEK SPÓŁKA JAWNA

Kraków

2 135,28 zł

Faktura VAT

WĘGRZYN MICHAŁ EM-WU
FIRMA HANDLOWA

Krosno

204,96 zł

Faktura VAT

Pitek Grzegorz

Oleśnica

317,82 zł

prawomocny nakaz zapłaty

Optimum Sp z o.o.

Warszawa

2 638,35

prawomocny nakaz zapłaty

Redshoes Advertising Agency

Warszawa

146,40 zł

Faktura VAT

Nowacki Arnold

Warszawa

3 097,35 zł

prawomocny nakaz zapłaty

Agropecuaria Silesia sp. z o.o.

Białków

473,55 zł

Faktura VAT

FHU Tomasz Prokop

Miłków

988,20 zł

Faktura VAT

Jupiter Mierzwa
Zbigniew

Chorzelów

649,04 zł

Faktura VAT

Merc-car Emilia
Markiewicz

Wola Krzysztoporska

52,89 zł

Faktura VAT

Sylwia Zawadzka

Piątnica Poduchowna

184,50 zł

Faktura VAT

F.V.B Sp. Z o.o.

Łapanów

143,91 zł

Faktura VAT

Gol-Mar-Bud usługi remontowo-budowlane”Marcin Goluch

Puławy

239,85 zł

Faktura VAT

Kamil Polak

Mucharz

55,35 zł

Faktura VAT

Eastern Consultants Sp.zo.o.

Warszawa

1 583,01 zł

Faktura VAT

Ramzes Group Sp. z o.o.

Kielce

870,84 zł

Faktury VAT

Dariusz Góralski

Gdynia

612,27 zł

Faktura VAT

A.P. Rud Schody S.C.
Piotr Rudnicki

Warszawa

113,78 zł

Faktura VAT

Podstawy prawne funkcjonowania Giełdy Wierzytelności

Podstawy prawne umieszczenia długu na Giełdzie Wierzytelności w celu jego sprzedaży (gdy dłużnikiem jest podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna):

Dz.U.03.50.424 z pózn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Działanie Giełdy Wierzytelności jest zgodne z przepisami prawa

W szczególności:
– z KC, dopuszczającym zasadę przelewu wierzytelności (art.509 §1 KC.);
– z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 ze zm.);
– z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych –  w myśl rozdz. 2 art. 3 ustawy KGW zajmuje się udostępnianiem informacji gospodarczych w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne (Dz.U. z 2003 Nr 50, poz. 424);
 
– z ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
 (Dz. U. z 1993 Nr 18, poz. 82).

tłumaczenia Dębica | tłumaczenia Oława |