Referencje – Urząd gminy Polkowice

Referencje – Urząd gminy Polkowice

[singlepic id=8]

[singlepic id=14]

GP.0717-9/10

Polkowice, 19 marca 2010 r.

Vision Jobs – Biuro Tłumaczeń
ul. Brzeska 26/16
55-200 Oława

Pragnę wyrazić swoje podziękowania i uznanie za pracę włożoną w wykonanie tłumaczeń materiałów do folderu pn. „Polkowice – Oferta inwestycyjna” na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski oraz chiński.

Tłumaczenia biura Visjon Jobs wykonane były rzetelnie, starannie i profesjonalnie, wg ustalonych terminów. Obsługa biura gwarantowała dobry kontakt na każdym etapie realizacji zlecenia.

Licząc na dalszą wzajemną współpracę w przyszłości

pozostaję z wyrazami szacunku

z up. BURMISTRZA
mgr Urszula Łażewska
Dyrektor Wydziału Inicjatyw
Gospodarczych i Rynku Pracy


tłumaczenia Dębica | tłumaczenia Oława |